Petícia Gerbová

O petícií

My, dole podpísaní občania, obyvatelia Michaloviec v zmysle petičného práva žiadame

primátora mesta Michaloviec a Mestské zastupiteľstvo Michalovce, aby bezodkladne v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali na príslušný stavebný úrad ohlásenie čiernych stavieb na Ulici Gerbovej, územie Stráňany Michalovce a vyzvalo ho na konanie, a zároveň aby Mesto Michalovce ako podielový spoluvlastník za súčinnosti ďalších spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú uvedené čierne stavby využilo všetky právne nástroje, ktoré im právny poriadok SR ponúka
na odstránenie týchto stavieb, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb, ktoré v nich bývajú a súčasne, aby Mesto Michalovce využilo všetky prostriedky za účelom ochrany riadnych obyvateľov časti Stráňany, ktorí v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov čiernych stavieb a ich spôsobu života sa cítia ohrození a majú znížený komfort bývania.

Predseda petičného výboru: 

Ing. Filip Kaľavský, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce, 

Členovia petičného výboru: 

Mgr. Milan Kaplan, Murgaša 1320/3, 071 01, Michalovce, 

JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

Pridajte sa k petícii

Podpísať petíciu

Petícia za odstránenie čiernych stavieb

My, občania, obyvatelia Michaloviec v zmysle petičného práva žiadame
primátora mesta Michaloviec a Mestské zastupiteľstvo Michalovce, aby bezodkladne
v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali na
príslušný stavebný úrad ohlásenie čiernych stavieb na Ulici Gerbovej, územie Stráňany
Michalovce a vyzvalo ho na konanie, a zároveň aby Mesto Michalovce ako podielový
spoluvlastník za súčinnosti ďalších spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú
uvedené čierne stavby využilo všetky právne nástroje, ktoré im právny poriadok SR ponúka
na odstránenie týchto stavieb, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb, ktoré v nich bývajú
a súčasne, aby Mesto Michalovce využilo všetky prostriedky za účelom ochrany riadnych
obyvateľov časti Stráňany, ktorí v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov čiernych stavieb
a ich spôsobu života sa cítia ohrození a majú znížený komfort bývania.

Predseda petičného výboru:
Ing. Filip Kaľavský, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce,
Členovia petičného výboru:
Mgr. Milan Kaplan, Murgaša 1320/3, 071 01, Michalovce,
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

%%váš podpis%%

200 podpisy = 20% z cieľového počtu
0
1,000

Zdieľať

   

Podpisali

Najnovšie podpisy
200 Anonymný Michalovce 07101 okt 15, 2022
199 Anonymný Michalovce 07101 okt 02, 2022
198 Anonymný Michalovce 071 01 aug 16, 2022
197 Anonymný Michalovce 1 07101 júl 09, 2022
196 Anonymný Michalovce 071 01 jún 09, 2022
195 Mária S. Michalovce 071 01 máj 10, 2022
194 Anonymný Michalovce 07101 máj 05, 2022
193 Anonymný Michalovce 07101 máj 02, 2022
192 Anonymný Michalovce 07101 máj 02, 2022
191 Anonymný Michalovce 07101 máj 02, 2022
190 Anonymný Michalovce 07101 máj 02, 2022
189 Anonymný Michalovce 1 071 01 máj 01, 2022
188 Anonymný Michalovce 07101 apr 12, 2022
187 Renáta Z. Michalovce 07101 mar 08, 2022
186 Anonymný Michalovce 071 01 mar 08, 2022
185 Anonymný Michalovce 07101 mar 08, 2022
184 Ivan . Michalovce 071 01 mar 07, 2022
183 Stefan F. Prešov 080 05 feb 27, 2022
182 Štefánia V. Michalovce 071 01 feb 27, 2022
181 Anonymný Michalovce 07101 feb 27, 2022
180 Anonymný Michalovce 07101 feb 26, 2022
179 Anonymný Michalovce 07101 feb 26, 2022
178 Anonymný Michalovce 07101 feb 26, 2022
177 Anonymný Michalovce 07101 feb 25, 2022
176 Anonymný Michalovce 07101 feb 25, 2022
175 Anonymný Michalovce 07101 feb 25, 2022
174 Anonymný Michalovce 07101 feb 25, 2022
173 Anonymný Michalovce 07101 feb 25, 2022
172 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
171 Anonymný Michalovce O7101 feb 24, 2022
170 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
169 Anna D. Michalovce 07101 feb 24, 2022
168 Alžbeta K. Michalovce 071 01 feb 24, 2022
167 Jana K. Michalovce 07101 feb 24, 2022
166 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
165 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
164 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
163 Mária S. Michalovce 07101 feb 24, 2022
162 Anonymný Michalovce 07101 feb 24, 2022
161 Anonymný Michalovce 07101 feb 23, 2022
160 Helena F. Michalovce 07101 feb 23, 2022
159 Marcela H. Petrovce nad Laborcom 07101 feb 23, 2022
158 Anonymný Michalovce 07101 feb 23, 2022
157 Radoslav G. Michalovce 071 01 feb 23, 2022
156 Anonymný Krásnovce 07201 feb 23, 2022
155 Anonymný Michalovce 07101 feb 23, 2022
154 Znaková A. Michalovce 07101 feb 23, 2022
153 Ľudovít K. Michalovce 07101 feb 23, 2022
152 Anonymný Michalovce 071 01 feb 23, 2022
151 Anonymný Michalovce 07101 feb 23, 2022

Aktuálne čisla

Podpisalo

200

Potrebných podpisov

1000