Petícia Gerbová

O petícií

My, dole podpísaní občania, obyvatelia Michaloviec v zmysle petičného práva žiadame

primátora mesta Michaloviec a Mestské zastupiteľstvo Michalovce, aby bezodkladne v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali na príslušný stavebný úrad ohlásenie čiernych stavieb na Ulici Gerbovej, územie Stráňany Michalovce a vyzvalo ho na konanie, a zároveň aby Mesto Michalovce ako podielový spoluvlastník za súčinnosti ďalších spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú uvedené čierne stavby využilo všetky právne nástroje, ktoré im právny poriadok SR ponúka
na odstránenie týchto stavieb, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb, ktoré v nich bývajú a súčasne, aby Mesto Michalovce využilo všetky prostriedky za účelom ochrany riadnych obyvateľov časti Stráňany, ktorí v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov čiernych stavieb a ich spôsobu života sa cítia ohrození a majú znížený komfort bývania.

Predseda petičného výboru: 

Ing. Filip Kaľavský, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce, 

Členovia petičného výboru: 

Mgr. Milan Kaplan, Murgaša 1320/3, 071 01, Michalovce, 

JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

Pridajte sa k petícii

Podpísať petíciu

Petícia za odstránenie čiernych stavieb

My, občania, obyvatelia Michaloviec v zmysle petičného práva žiadame
primátora mesta Michaloviec a Mestské zastupiteľstvo Michalovce, aby bezodkladne
v súlade so stavebným zákonom, hygienickými a protipožiarnymi požiadavkami podali na
príslušný stavebný úrad ohlásenie čiernych stavieb na Ulici Gerbovej, územie Stráňany
Michalovce a vyzvalo ho na konanie, a zároveň aby Mesto Michalovce ako podielový
spoluvlastník za súčinnosti ďalších spoluvlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú
uvedené čierne stavby využilo všetky právne nástroje, ktoré im právny poriadok SR ponúka
na odstránenie týchto stavieb, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb, ktoré v nich bývajú
a súčasne, aby Mesto Michalovce využilo všetky prostriedky za účelom ochrany riadnych
obyvateľov časti Stráňany, ktorí v dôsledku narastajúceho počtu obyvateľov čiernych stavieb
a ich spôsobu života sa cítia ohrození a majú znížený komfort bývania.

Predseda petičného výboru:
Ing. Filip Kaľavský, Školská 1418/3, 071 01 Michalovce,
Členovia petičného výboru:
Mgr. Milan Kaplan, Murgaša 1320/3, 071 01, Michalovce,
JUDr. Zuzana Dobranská Harmanová, Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

%%váš podpis%%

111 podpisy = 11% z cieľového počtu
0
1,000

Zdieľať

   

Podpisali

Najnovšie podpisy
111 Marián M. Michalovce 071 01 okt 17, 2021
110 Radovan D. Michalovce 07101 okt 15, 2021
109 Anonymous Michalovce 07101 okt 15, 2021
108 Jozef Z. Michalovce 07101 okt 15, 2021
107 Marta Z. Michalovce 07101 okt 15, 2021
106 Beata P. Lastomir 07237 okt 14, 2021
105 Rastislav S. Michalovce 07101 okt 14, 2021
104 Anonymous Michalovce 07101 okt 14, 2021
103 Lucia V. Michalovce 07101 okt 14, 2021
102 eva . Michalovce 07101 okt 14, 2021
101 Tomáš B. Michalovce 07101 okt 14, 2021
100 Anonymous Michalovce 07101 okt 14, 2021
99 Anonymous Michalovce 07101 okt 14, 2021
98 Zuzana J. okt 11, 2021
97 Anonymous okt 11, 2021
96 Anonymous okt 10, 2021
95 Anonymous okt 10, 2021
94 Miloš V. okt 10, 2021
93 Anonymous okt 10, 2021
92 Anonymous okt 10, 2021
91 Anonymous okt 10, 2021
90 Ľubomír U. okt 10, 2021
89 Jozefína U. okt 10, 2021
88 Miloš K. okt 10, 2021
87 Denisa U. okt 10, 2021
86 Anonymous okt 09, 2021
85 jan v. okt 09, 2021
84 Anonymous okt 09, 2021
83 Ladislav H. okt 09, 2021
82 Anonymous okt 09, 2021
81 Anonymous okt 09, 2021
80 Anonymous okt 09, 2021
79 Anonymous okt 09, 2021
78 Zuzana Z. okt 09, 2021
77 Anonymous okt 09, 2021
76 Patrik K. okt 09, 2021
75 Anonymous okt 09, 2021
74 Anonymous okt 09, 2021
73 MARTINA M. okt 09, 2021
72 Anonymous okt 09, 2021
71 Ondrej M. okt 09, 2021
70 Miroslav P. okt 09, 2021
69 Anonymous okt 09, 2021
68 Anonymous okt 09, 2021
67 Anonymous okt 09, 2021
66 Anonymous okt 09, 2021
65 Anonymous okt 09, 2021
64 Anonymous okt 09, 2021
63 Anonymous okt 09, 2021
62 Anonymous okt 09, 2021

Aktuálne čisla

Podpisalo

111

Potrebných podpisov

1000