Mgr. MILAN KAPLAN

Predseda OZ Nové Michalovce
Poslanec Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce