Michalovskí aktivisti navrhli pomenovať skener na štátnej hranici „Bánov skener“

Michalovce 7. september 2021

Miestni aktivisti združení v OZ Nové Michalovce zaslali finančnej správe SR a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi žiadosť o pomenovanie nového stacionárneho skeneru na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom po reportérovi Andrejovi Bánovi. Skener by tak mal niesť meno Bánov skener.

„Žiadame Vás, aby bol tento skener pomenovaný „BÁNOV SKENER“ a teda po reportérovi Andrejovi Bánovi, ktorý svojimi reportážami o pomeroch na východnej hranici zásadným spôsobom odkryl mnohé praktiky, ktoré dovolíme si tvrdiť boli jedným z dôležitých motivátorov pre samotnú finančnú správu a ďalšie orgány, aby tento nový skener zaobstarala.“ Argumentujú aktivisti, ktorí sa sami téme štátnej hranice venovali vo svojej žiadosti.

„Andrej keď už nič iné, tak za ten rok bádania na hranici si nám ukázal, že aj zvonku sa dá pozitívne vplývať na veci. Okrem Bánovho skenera sa totiž pohli ľady aj v personálnych otázkach na hranici, niekoho upratali, niekto s maslom na hlave odišiel sám, ale čosi sa pohlo. Ďakujeme ti, že si s nami absolvoval tie bláznivé stretnutia po nociach, kde nám svedectvá podávali colníci a policajti doslova s kuklami na hlavách v strachu, aby sa nezistilo, kto nás informuje.“ Poďakoval reportérovi predseda združenia Milan Kaplan vo svojom odôvodnení tohto kroku.

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka v sobotu 4. 9. 2021 na Slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom za účasti ministra financií SR Igora Matoviča odovzdal do užívania stacionárny skener (nový ISS). Tento nový skener bol vysúťažený za 3 420 000 eur, pričom 1 800 000 eur bolo z grantu EÚ v rámci programu Hercule III. Zvyšná čiastka bola financovaná zo štátneho rozpočtu.