Členovia

Mgr. MILAN KAPLAN

Predseda OZ Nové Michalovce Poslanec Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce

RADOVAN GECI

Člen výkonnej rady OZ Nové Michalovce Okresný predseda SaS Poslanec mesta Michalovce

Ing. FILIP KAĽAVSKÝ

Člen výkonnej rady OZ Nové Michalovce Poslanec mesta Michalovce Predseda OZ Medias Res

JUDr. ZUZANA HARMANOVÁ DOBRANSKÁ

Členka výkonnej rady a Revízor OZ Nové Michalovc

Ing. MAREK BOKA

Člen výkonnej rady OZ Nové Michalovce Zemplínsky dialóg

PaedDr. ADRIANA PETROVÁ, PhD.

Členka OZ Nové Michalovce Riaditeľka gymnázia Ľudovíta Štúra Michalovce