Pridajte sa k nám! Zmeňme spolu Michalovce

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre občianske združenie Nové Michalovce v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.