Články

Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme

Na novembrovom zastupiteľstve dostali poslanci mesta Michalovce v rámci Rozpočtového opatrenia aj informáciu, že organizačnému odboru mesta sa zvyšujú výdavky súvisiace s vykonaním zahraničnej služobnej cesty do Talianska. V rámci mestských informačných kanálov …

Čítaj viac →
Pamätná dlažba: „Buďme invenčnejší, kreatívnejší a nie papagájovití.“

Na ostatnom zasadnutí a rokovaní MsZ v Mi dňa 30.5.2022 v bode programu č.7 nám bol Ing. Mrázovou predložený novelizovaný návrh VZN mesta Michalovce, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 162/2014 o pešej zóne v meste …

Čítaj viac →
PRIBINOVA ULICA, problémy s dažďovou vodou

Občania z ulice Pribinova v domovej štvrti Hrádok sa na mňa obrátili so žiadosťou akútne riešiť problém týkajúci sa ich ulici. Sťažujú sa na popraskané múry domov z dôvodu zlého stavu kanalizácie a odtokov dažďových vôd na tejto ulici.

Čítaj viac →
Po 16 rokoch prešľapovania na mieste sa urobil prvý dôležitý krok

Od júna minulého roka sme zbierali petíciu za odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach. Ako čerstvý poslanec a dlhoročný obyvateľ obvodu Straňany-SNP-IBV som bol oslovený občanmi bývajúcimi v priamom susedstve …

Čítaj viac →
Primátor Zahorčák odpísal. Obedy na školách pre seniorov nebudú.

Po dvoch dňoch prišla odpoveď priamo od primátora Michaloviec Viliama Zahorčáka. Celé jeho vyjadrenie zverejňujem na konci tohto článku. Jeho odpoveď je na dve strany, z toho jeden a pol strany tam …

Čítaj viac →
Otvorená žiadosť vedeniu mesta – Vráťme seniorom obedy

Od začiatku pandémie, teda už od marca 2020 si michalovskí dôchodcovia nevyzdvihnú obed do obedára zo školskej jedálne, ktorú mali po blízku. Ak chcú obed musia si po neho ísť do …

Čítaj viac →