Občasník Nové Michalovce

Občasník Nové Michalovce 1/2024

Občasník Nové Michalovce 2/2022

Špeciálne vydanie novín k 17. Novembru.

Staršie vydania

Občasník Nové Michalovce

V roku 2017 vyšlo vôbec prvé vydanie občasníka Michalovských okresných Vilomenín. Prinášali sme Vám zaujímavé informácie, ktoré boli často mestskými médiami tutlané. Odkrývali sme neprávosti a nepochopiteľné rozhodnutia samosprávy a jej predstaviteľov. Vydávanie občasníka som počas tohto obdobia organizoval a skladal samostatne v spolupráci s ochotnými priateľmi, ktorí mi nezištne pomáhali. Ťarcha financovania bola taktiež mojou úlohou a samozrejme aj v tomto smere mi často pomohli kolegovia či samotní Michalovčania. Po tomto 4 ročnom období však cítim potrebu sa posunúť s občasníkom vpred a preto sme sa spolu s kolegami z občianskeho združenia NOVÉ MICHALOVCE rozhodli, že vydávanie tohto periodika prejde pod činnosť združenia. Spolu s týmto krokom prechádzame k novému názvu a teda Michalovské okresné Vilomeniny sa menia na občasník „Nové Michalovce.“ Chceme tak skvalitniť našu prácu, dáme priestor novým ľuďom, myšlienkam, víziám, ale nepopustíme ani od investigatívnej práce a stráženia transparentnosti. Pevne verím, že sa vám nový formát a aj vizuál bude páčiť. Samozrejme radi privítame Vaše námety, pripomienky či rady ako našu prácu neustále zlepšovať, pretože v našom združení máme ODVAHU ROBIŤ VECI LEPŠIE.

S úctou

Mgr. Milan Kaplan

predseda OZ Nové Michalovce