Menu Zavrieť

Kontakt

Poštová adresa:
OZ Nové Michalovce
Kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce

 

 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-59689
IČO: 53212053
odkaz na MVSR: link
Mail: oz@novemichalovce.sk

 

 

© 2021 Nové Michalovce – občianske združenie

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre občianske združenie Nové Michalovce v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.