Podnet na prešetrenie bezpečnosti svetelnej signalizácie a jej súladu s platnou vyhláškou

Michalovce 23. november 2021


Občianske združenie Nové Michalovce skrz svojho člena Radovana Geciho zaslalo Okresnému dopravnému inšpektorátu na riaditeľstvo PZ v Michalovciach podnet na prešetrenie bezpečnosti svetelnej signalizácie a jej súladu s platnou vyhláškou č. 30/2020 Z. z. na križovatke ulíc Jána Hollého, Andreja Sládkoviča s odbočkou na Stráňanský most smerom na Partizánsku ulicu.

„Dlhodobo sa na predmetnej križovatke opakuje situácia, kedy svetelná signalizácia riadi premávku príslušnou signalizáciou podľa §15 ods. 4 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. avšak svetelná signalizácia, ktorá označuje čas po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu nie je v súlade so svetelnou signalizáciou riadiacou premávku. Okrem toho, že odpočet času vykazuje chybovosť je zásadnou bezpečnostnou hrozbou pre účastníkov cestnej premávky najmä fakt, že dochádza k farebnej odlišnosti tejto signalizácie času. (viď príloha č. 1).“ Argumentuje združenie vo svojom podnete, ktorý podporilo aj fotodokumentáciou.

Nakoľko §16 ods. 3 vyhlášky č. 30/2020 Z. z. hovorí, že: „Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný“, máme za to, že takýmto spôsobom je navyše porušovaná daná vyhláška, ktorá jasne definuje akým spôsobom má fungovať svetelná signalizácia. Odvolávajú sa oznamovatelia podnetu v jeho znení. S ohľadom na fakt, že môže dôjsť k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky vzhľadom na ich bezpečnosť, združenie tiež požaduje dôsledné prešetrenie tohto podnetu a zabezpečenie zriadenia nápravy tak, aby sa predišlo prípadnej dopravnej nehode, či nebodaj k nešťastiu. Zároveň žiadajú o stanovisko, kto v danej situácii nesie zodpovednosť za porušovanie platnej vyhlášky č. 30/2020 Z. z.

Predmetné križovatka v Michalovciach, kde v minulosti došlo k tragickým dopravným nehodám bola zrekonštruovaná v roku 2020. Zhotoviteľom stavby bola firma Eurovia SK a.s.. Na realizáciu diela získalo Mesto Uznesením Vlády SR na jej výjazdovom rokovaní v uplynulom roku 350 tisíc eur, 40 tisíc eur bolo použitých z vlastných zdrojov Mesta.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.