PaedDr. Adriana Petrová, PhD.

PaedDr. ADRIANA PETROVÁ, PhD.

Členka Výkonnej rady OZ Nové Michalovce
Riaditeľka gymnázia Ľudovíta Štúra Michalovce