Novým riaditeľom Technických a záhradníckych služieb „Náš človek“, resp. straník

K 28. augustu 2023 riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce (TaZS)  Ing. Július Oleár, ktorý bol ich riaditeľom od roku 2011, podal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru k 3. septembru 2023. Primátor to prijal a poveril ho ešte viesť TaZS do zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorého rokovanie sa uskutočnilo na konci októbra.

Neúspešný kandidát riaditeľom

Na tomto mestskom zastupiteľstve sa schvaľoval na návrh primátora nový riaditeľ TaZS. Podľa už vopred avizovaných informácií od samotných zamestnancov TaZS novým riaditeľom TaZS mal byť neúspešný kandidát na mestského poslanca v posledných komunálnych voľbách za stranu SMER-SD, 32-ročný Mgr. Marián Sabovčík. V praxi to znamená, že sme márne očakávali meno kandidáta s bohatými skúsenosťami a výbornými manažérskymi schopnosťami. Naopak, dočkali sme sa klasickej politickej nominácie bez odbornosti a praxe, bez diskusie naprieč politickým spektrom, bez transparentného výberového konania a bez možnosti otvoriť TaZS ľudom z prostredia mimo zaužívaných politických kruhov. Sklamanie je o to väčšie, že dvanásťročné obdobie, počas ktorého na čele stál politický nominant Ing. Július Oleár potvrdilo, že na riadne a efektívne fungovanie tak významnej príspevkovej organizácie ako TaZS je, treba viac ako politickú príslušnosť alebo, lepšie povedané, poslušnosť.

Výsledok predchádzajúceho riadenia

Výsledkom funkčného obdobia riaditeľa Oleára je zatvorená skládka odpadu, stále neotvorená nová kazeta, žiadne koše na kuchynský odpad (tie prišli až v tomto roku), množstvo čiernych skládok po celom meste, s polopodzemnými kontajnermi sa ani neráta, žalostne málo oplotených stojísk a zastaraný vozový park.

Poplatky za odpad idú do neba

Tieto fatálne pochybenia sa, bohužiaľ, odrazili aj na výške poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a za chyby pána riaditeľa platíme všetci. A to doslova. Je až zarážajúce, že nedošlo k absolútne k žiadnemu vyvodeniu zodpovednosti, pričom pre mesto by malo byť prioritou, aby – ak je to možné – občanov nezaťažovali finančne viac ako je to nutné. No ako to už býva zvykom, niekto si priplatí a niekto na tom zarobí.

Environmentálny pohľad žiadny

V súčasnosti je veľkou témou aj ekologicky udržateľná spoločnosť, no zo strany TaZS sme nezaznamenali opatrenia na podporu a motiváciu občanov na dôslednejšie triedenie odpadu či iné environmentálne opatrenia. Poplatky za odpad sa neustále zvyšujú (v súčasnosti je to 50 eur na osobu), ale občania nezaznamenali žiadne skvalitnenie služieb.

Riaditeľ spravuje 6 a pol milióna eur na rok

Keďže za posledné roky sa táto oblasť našej samosprávy značne zanedbala a TaZS je najvýznamnejšia príspevková organizácia mesta s ročným rozpočtom vo výške 6,5 milióna eur, je viac ako žiaduce, aby funkciu riaditeľa zastávala osoba odborne zdatná, ktorá ma nielen profesijné, ale aj osobnostné predpoklady viesť Technické a záhradnícke služby tak, aby peniaze z mestského rozpočtu boli hospodárne využívané. A hlavne, aby sa procesy nastavili efektívne, a aby občania nedoplácali na chyby nekompetentného vedenia. Nemenej dôležitá je vízia, ako má vyzerať správa našich ciest, zelene, chodníkov či odpadu. 

Členovia poslaneckého klubu zastupiteľstva mesta Michalovce NOVÉ MICHALOVCE.

Transparentné výberové konanie

Z vyššie popísaných dôvodov sme vyzvali primátora mesta Michalovce Miroslava Dufinca, aby vypísal transparentné výberové konanie na pozíciu riaditeľa Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Po našom otvorenom liste primátorovi, sa úrad pod jeho vedením rozhodol vypísať výberové konanie na pozíciu „Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce“. Podmienky boli viac než prijateľné a zjavne aj prispôsobené pre ich spomínaného kandidáta. Najhlavnejšou podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa a minimálne 5 rokov praxe (hocijakej, teda stačilo byť zamestnaný 5 rokov). Taktiež sa vyžadoval vodičský preukaz skupiny B a užívateľská znalosť práce s PC a internetom. Na to, aby ste sa prihlásili do výberového konania ste nemuseli byť ani vedúci pracovník ani manažér ani mať žiadne skúsenosti s vedením ľudí. V podstate to znamenalo to, že do výberového konania sa mohli prihlásiť absolventi sociálnej práce, učitelia, filozofi, inžinieri, právnici či lekári alebo jadroví fyzici. Pre úspech však stačilo to najpodstatnejšie v tomto meste, stranícka knižka.

Sladké reči pred voľbami Pred určitým časom odznelo tvrdenie zo strany primátora, že má záujem na tom, aby riaditeľom bol odborne zdatný človek, pričom sa nebráni niekomu z externého prostredia mimo TaZS. Bolo pre nás nádejou, že nový primátor chce robiť veci novým, lepším a transparentnejším spôsobom ako jeho predchodca. Ale zatiaľ ostalo len pri sľuboch a pokračuje sa v kontinuite. Ako opozičný klub nemôžeme ostať v tejto veci nečinní a nového riaditeľa čaká z našej strany neustála kontrola. Očakávame totiž viac než len konštatovania „nedá sa“, prípadne priam až stupídna tvorba obsahu na sociálnej sieti pod oficiálnou stránkou TaZS mesta Michalovce, ktorá nemá ani úroveň a demonštruje aktuálny stav tejto organizácie.

Poslanecký klub Nové Michalovce