Milan Kaplan

Podnet na prešetrenie bezpečnosti svetelnej signalizácie a jej súladu s platnou vyhláškou

Michalovce 23. november 2021 Občianske združenie Nové Michalovce skrz svojho člena Radovana Geciho zaslalo Okresnému dopravnému inšpektorátu na riaditeľstvo PZ v Michalovciach podnet na prešetrenie bezpečnosti svetelnej signalizácie a jej

Podnet na prešetrenie bezpečnosti svetelnej signalizácie a jej súladu s platnou vyhláškou Read More »