Skatepark postavíme napriek prieťahom

📣 Na úvod tejto stále živej témy chcem len tlmočiť aj stanovisko KSK vrátane svojej osoby ako iniciátora projektu. Skatepark, ktorý sme sľúbili deťom a mládeži, ktoré najprv za toto športovisko protestovali na námestí a napokon aj spísali petíciu, ktorá má 5krát viac signatárov ako tá, kde sa ľudia vyjadrujú proti, POSTAVÍME.

📌 Budeme ho ako kraj stavať sami na vlastnom pozemku, pretože toto športovisko potrebuje údržbu, prevádzkový poriadok, kamerový systém a tiež koordináciu pri príprave športových súťaží. Takéto možnosti vieme zabezpečiť len v zabezpečenom areáli a na vlastnom pozemku.

projekt skateparku

🗯 Nezmyselným protestom proti športovisku sa nedá rozumieť inak, ako lacnému politickému folklóru, pretože v priamom susedstve s lokalitou umiestnenia skateparku je cca 6-7 rodinných domov. Vynaložili sme 10 tisíce EUR na protihlukovú štúdiu, ktorá vyvrátila všetky argumenty vo veci nadmernej hlučnosti a ďalšie na výstavbu protihlukovej bariéry. Mesto Michalovce prišlo s populistickým návrhom a ponukou na premiestnenie na ich pozemok v čase, kedy KSK minul na celý projekt už 10 tisíce EUR, vysúťažil realizátora a dostal stavebné povolenie. Navyše projekt je v riešení už roky a v zastupiteľstve KSK sedel ako bývalý primátor mesta, tak aj ďalší poslanci, ktorí v tejto veci nevzniesli ani jedinú námietku. To, že mesto Michalovce nemá financie na realizáciu vlastných projektov je už vec na inú debatu a je to výsledok dlhodobého hospodárenia – rozumej kontinuity.

Tému rozobrala RTVS krátko vo svojej reportáži tu: https://www.facebook.com/nikoleta.ferkovartvs.1/videos/529797169278298

foto z reportáže RTVS v areáli Gymnázia na ul. Ľ Štúra v Michalovciach, kde má skatepark stáť

PS pre deti a mládež: na prelome jari a leta sa snáď vidíme na skateparku 

Milan Kaplan, poslanec KSK