JUDr. ZUZANA HARMANOVÁ DOBRANSKÁ

Členka výkonnej rady a
Revízor OZ Nové Michalovce