Nové Michalovce podalo sťažnosť pre odvysielaný príhovor primátora

Občianske združenie Nové Michalovce podáva sťažnosť na Michalovskú mestskú televíziu TV MISTRAL, s. r. o. (programová služba TV Mistral), vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 1. 1. 2021 odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy. Opakuje sa tak situácie spred roka, kedy sme rovnako spoločne s Transparency International Slovensko na toto konanie upozornili.

Primátor v úvode svojho príhovoru poznamenal, ako bol v dôsledku pandémie koronavírusu výrazne ochromený chod spoločností a život ľudí na celom svete, vrátane samotného mesta. Za výraznú označil Záhorčák v prednese zmenu politických pomerov, ktoré so sebou priniesli parlamentné voľby na Slovensku z februára minulého roku. Po voľbách sa podľa primátora Michaloviec „ukázalo, že to, čo sa dlho zdalo ako relatívne zvládnuteľné, zvládnuteľným byť nemusí, keď sa riadenia ujmú ľudia, ktorí na pozície, ktoré zastávajú, nemajú potrebnú organizátorskú, osobnostnú a ani mentálnu výbavu.“ Slovensko sa ďalej podľa slov michalovského primátora i kvôli tomu dnes zmieta v nielen zdravotných problémoch, no hrozia mu i problémy ekonomické a sociálne, ktoré môžu prerásť do problémov politických. To môže mať podľa Záhorčáka fatálne dôsledky.

Zlo, ktoré má v rôznych aktuálnych podobách navrch, dlhodobo víťaziť nemôže,“ dodal Záhorčák v príhovore občanom s tým, že je len otázkou času, kedy sa „všetko vráti späť do normálu“.

Nikto z koalície pritom priestor reagovať na slová primátora nedostal.

Členka OZ Nové Michalovce JUDr. Zuzana Harmanová Dobranská k veci uviedla: „Týmto spôsobom a týmito vyjadreniami primátor Záhorčák zneužil mestskú televíziu, ako aj ostatné mestské informačné kanály na svoju politickú propagandu, čo je v príkrom rozpore so zákonom, vzhľadom na to, že mestské televízie podliehajú zákonným obmedzeniam zákazu vysielania politickej reklamy a majú povinnosť zabezpečiť nestrannosť vysielania.“

Toto konanie považujeme ešte o to viac za odsúdenia hodné, že rovnakého porušenia sa primátor Záhorčák dopustil už vlani, kedy 2. januára 2020 11-krát TV Mistrál odvysielala Novoročný príhovor primátora, ktorý podporoval Viliama Záhorčáka kandidujúceho vo voľbách do Národnej rady SR, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy, čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy o čom vtedy aj na môj podnet rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu.“ Doplnil Predseda OZ Nové Michalovce a mestský poslanec Mgr. Milan Kaplan.

Vzhľadom na uvedené, že ako TV Mistrál, tak aj primátor Záhorčák si boli plne vedomí porušenia povinnosti zákazu vysielania politickej reklamy a povinnosti zabezpečiť nestrannosť vysielania mestských televízií , navrhujeme, aby v súlade s § 64 Zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rada udelila sankciu vo forme pokuty. Následne v prípade udelenia sankcie by mal za svoje konanie vyvodiť primátor osobnú zodpovednosť,“ dodal Kaplan.

Mestská televízia TV Mistral je financovaná výhradne z rozpočtu mesta Michalovce, jej vysielanie tak podlieha zákonným obmedzeniam v rámci vysielania politickej reklamy, kde je základnou podmienkou zabezpečenie nestranného vysielania.

Zuzana Harmanová Dobranská

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.