Pamätná dlažba: „Buďme invenčnejší, kreatívnejší a nie papagájovití.“

Na ostatnom zasadnutí a rokovaní MsZ v Mi dňa 30.5.2022 v bode programu č.7 nám bol Ing. Mrázovou predložený novelizovaný návrh VZN mesta Michalovce, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 162/2014 o pešej zóne v meste Mi.

Predkladateľka novelu VZN odôvodnila komentárom, že táto vznikla na základe požiadaviek zahraničnej verejnosti, ktoré boli evidované a vybavované Odborom komunikácie, marketingu a kultúry pod vedením Ing. Palečkovej, terajšej hlavnej kontrolórky mesta. Zmenou a doplnením VZN bude možné povoliť, ale aj osadiť pamätné dlaždice v pochôdzkovej časti pešej zóny. Primátor mesta V. Záhorčák doplnil tento návrh o presnejšiu lokalizáciu chodníka pred budovou MsÚ (historickou), kde by takto postupne vznikol kvázi „Chodník slávnych osobností mesta“. Tabuľky-dlaždice s menami významných rodákov, alebo aj ľudí „naturalizovaných lokálpatriotov“ by boli vsadené do súčasnej dlažby. Nedalo mi to, aby som na tento návrh nezareagoval.

         V našom európskom kultúrnom prostredí, je už stáročnou ba až tisíceročnou tradíciou venovať významným osobnostiam sochy, busty-poprsia, reliéfy, basteliéfy, pamätné tabule s textom ako aj plastické a poloplastické artefakty-torzá. V takejto tradícii žilo a pokračovalo aj naše mesto. Máme tu aj dominantné a legorické socrealistické súsošie Jar Zemplína, menšie metaforicko-symbolistické torzá sôch Mládenca s krčahom, tiež dievčiny bustu A. I. Dobrianskeho, ktorá mimochodom za 1. ČSR stála pred MsÚ, za ČSSR pred kinom Mier (Capitol) a dnes je pri SZŠ. Máme aj zopár reliéfov na bývalých bankových historických budovách, zopár novších výtvorov ako Husle (skôr basa), cyklista, Srdce Zemplína, Čierna tanečnica – ja som ju nazval podľa Horova (aj Biblie) Niobou. Mnohé OZ, ale aj kultúrne spolky vyvíjajú nemalé úsilie o pamätníky ďalším osobnostiam, už stojaca busta profesora Hlaváča, pamätník najväčším osobnostiam Michaloviec v 20. storočí Metodovi Dominikovi Trčkovi, ale aj sv. Michalovi, rytierovi Albertovi, ktoré by mohli stáť na zrekonštruovanom kostolnom námestí. Podľa definitívneho projektu však tieto sochy, busty, a iné umelecké artefakty tam stáť nebudú. Musíme šetriť, preto sa do rozpočtu investícií, zatiaľ 1,1 mil. EUR nevojdú. Žiaľ nešetríme na iných akciách , ako najnovšie rekonštrukcia plavárne, kde dodatočnými post projektmi sme už dvakrát navyšovali cenu, naposledy až o 900 000 EUR. Samozrejme kultúra je opäť v závoze a ticho sedí učupená v kúte – ako chudobná Popoluška . Ale ba, na „Chodník slávy sa peniaze nájdu!“  

Chodník cti a vďaky v Košiciach, foto: Plus jeden deň

         Chodníky slávy sú anglosaskou záležitosťou, vyhnanou do extrémov v USA viď. Hollywood, Los Angeles a iné. Súčasťou ich úpadkovej, sprofanizovanej, megalomanskej, pompéznej, laxnej, cynickej subkultúry založenej na reklame a showbiznise. Úmyslom je prilákať turistov a zveličovať často až glorifikovať osoby, ktoré svojím spôsobom života sú viac negatívne, nehumánne, protirodinné, transsexuálne a pod. Primátor ďalej argumentoval, že aj iné mestá na Slovensku už majú takéto chodníky. Takto sa aj slušní ľudia dostanú do spoločnosti menej slušných zhýralcov, skrachovaných existencií, narkomanov, alkoholikov. V Trenčianskych Tepliciach nenaleteli na tento americký BOOM a významným hercom-zväčša európskym, slovenským, českým umiestňujú pamätné bronzové tabuľky na balustrádach zábradlí mostov pred hotelom a v parku pred kinom a kultúrnym centrom. Preto aj my pohnime zdravým sedliackym rozumom a nájdime iné, nové, originálne riešenia. Uprostred námestia máme peknú veľkú fontánu, ktorá má okolo bazéna ozdobný okrajový múrik z masívnej tehloružovej žuly. Na tento múrik by sa mohli pripevniť tabuľky významných, ale časom, odborníkmi aj spoločnosťou verifikovaných osobností. Neodporúčal by som obzvlášť politikov z totalitných režimov a s nimi spätými osobami. Časy sa menia, ale trvalé morálne hodnoty ostávajú a práve dnešní mladí ľudia ich hľadajú-potrebujúc vzory.

Pre obete holokaustu by som uprednostnil osobitný múr (dosť veľký) s menami na leštených mramorových doskách. Veď ich bolo okolo 3000 a toľko dlaždíc by nezvládlo ani celé námestie. Na záver: dlaždice v dlažbe sa prakticky ťažšie čistia, udržiavajú v lesku, lebo chodníky sa veľmi rýchlo znečisťujú prachom, špinou, ohorkami, žuvačkami, posypovými materiálmi a naostatok aj pľuvancami. Nehrajme sa na niečo čo nie sme, napr. slovenský Mičigen. Mimochodom páni Radní Konšelovia, dobre sa pozrite na súčasný stav dlažby.

poz. Titulné foto: Poškodená pamätná dlažba Donalda Trumpa, zdroj: seuddeutche.de

Mgr. Ján Várady
člen OZ Nové Michalovce a poslanec mesta