Hlavná kontrolórka a prázdniny v Ríme

Na novembrovom zastupiteľstve dostali poslanci mesta Michalovce v rámci Rozpočtového opatrenia aj informáciu, že organizačnému odboru mesta sa zvyšujú výdavky súvisiace s vykonaním zahraničnej služobnej cesty do Talianska. V rámci mestských informačných kanálov som nezaznamenal žiadnu služobnú cestu – delegáciu  do Talianska, a ani ako opozičný mestský poslanec som o žiadnej nebol informovaný. Prišli moje otázky, a keďže som na zastupiteľstve nedostal adekvátne odpovede ohľadne tejto delegácie, tak nasledovalo podanie žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej výsledkom sú pre mňa zarážajúce informácie o nakladaní s peniazmi Michalovčanov a o konflikte záujmov.

Služobná cesta – delegácia – výlet?

Pred začiatkom minulých prázdnin sa uskutočnila teda „tajná“ zahraničná služobná cesta na generálnu audienciu za pápežom do Ríma, ktorej sa zúčastnili štyria „delegáti“ za mesto Michalovce, ktorých vyslal samotný primátor Viliam Zahorčák (SMER-SD). Štyri dni a tri noci v Ríme, letecky tam a späť. 28.6.-1.7.2021.  A prečo sme o tom nevedeli? Mestský úrad nemá povinnosť informovať o zahraničných služobných cestách na stránke mesta.

Pútnici to mali od 635€, naši „delegáti“ zdarma

Košická eparchia bola hlavným „pozývateľom“ pútnikov. Zúčastnili sa generálnej audiencie u pápeža v bazilike Sv. Petra vo Vatikáne. Organizáciu pútnikov zabezpečovali aj gréckokatolícke farnosti v rámci východného Slovenska. Napríklad cena leteckého zájazdu stála cez Sabinovskú farnosť 635 €. Toľko si museli zaplatiť pútnici za púť aj s programom, ktorý zahrňoval audienciu, omše, adorácie, modlenie a návštevy historických miest v Ríme. Z audiencie je aj video na kanáli Youtube – Vatican News, 30.6.2021.

Čo je to generálna audiencia u Pápeža?

Ak som to správne pochopil, tak sa jedná o hodinovú generálnu audienciu, kde je možno aj 1500 veriacich, kvôli špeciálnym príležitostiam a každá krajina ma vyhradený nejaký čas. V Slovenskom prípade sa jednalo o „Púť pútnikov“ z východného Slovenska na túto generálnu audienciu pri príležitosti 350. výročia slzenia obrazu z Klokočova. Tejto audiencie sa zúčastnilo približne 350 pútnikov zo Slovenska a ďalšie stovky ľudí z celého sveta. Na tejto audiencii bolo možno aj viac ako spomínaných 1500 veriacich.  

Dobre sa putuje za cudzie peniaze

Dvaja mestskí poslanci za SMER-SD Jana Cibereová a Miroslav Dufinec, mestská poslankyňa za KDH Erika Šimková a toho času hlavná kontrolórka mesta Michalovce Marta Bobovníková sa vybrali do Ríma za mestské peniaze a nazvali to služobná cesta. Celkové náklady na túto služobnú cestu boli 3679 €. Financovalo sa to z mestského rozpočtu.

Papalášizmus a konflikt záujmov

Z môjho pohľadu, jednoducho povedané, pán primátor vyslal svojich štyroch priateľov, aby si urobili výlet do Ríma k pápežovi, o ktorom ani nemal v pláne oficiálne informovať verejnosť cez stránku mesta. Toto ani nemožno nazvať služobná cesta, ale obyčajný papalášizmus za mestské peniaze. Našťastie existujú sociálne siete a ľudia sa zvyknú pochváliť, takže je z toho pekná zbierka fotiek.

Kto to je Hlavný kontrolór mesta?

No a druhou absurditou je samotná účasť hlavnej kontrolórky na tomto „výlete“. Zo svojej pozície by mala rešpektovať zákon, ktorý jej ukladá vykonávať kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne.

„Hlavným kontrolórom mesta môže byť osoba, ktorá dosiahla minimálne stredoškolské vzdelanie a je bezúhonná. Hlavný kontrolór je volený na 6 rokov. Volí ho mestské zastupiteľstvo. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.“ …zo Zákona o obecnom zriadení.

Je toto podľa vás nezávisle a nestranné, keď si chodí na výlety, ktoré nazýva služobné cesty s poslancami zo strany SMER-SD a KDH, a ešte k tomu za mestské peniaze?

Už len z princípu a z toho vyplývajúcej funkcie hlavného kontrolóra by si mala dávať pozor na takéto veci. Týmto, už bývalá hlavná kontrolórka sa ani netají, že bola spriatelená s vedením mesta. A aj výsledok jej kontrolnej práce za 18 rokov je taký aký je. Teda, všetko bolo v poriadku. Samozrejme aj tento výlet bol, a je v poriadku, schválila ho svojou osobnou účasťou predsa.

Ak by sme to mali rozmeniť na drobné, tak hlavný kontrolór by mal byť niekto, kto nepodlieha žiadnym vplyvom a je zodpovedný hlavne samotným obyvateľom mesta za svoju nestrannosť, objektívnosť a spravodlivosť pri kontrole verejných financií. A preto aj mzda hlavného kontrolóra je nadštandardná, je to 2,24 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za uplynulý kalendárny rok. V prípade Marty Bobovníkovej je to za rok 2021 cca 2.500 €/ na mesiac (brutto).  

Foto: zdroj facebook Erika Šimková

Prínos pre mesto?

Vedenie mesta, ktoré je tu už šestnásť rokov si urobilo z mesta svoj vlastný bankomat, z ktorého si vyberú kedy chcú a na čo chcú. Toto je jeden z príkladov. Nie je normálne, aby si poslanci a hlavná kontrolórka chodili na tajné služobné cesty do zahraničia, ktoré im platia Michalovčania. Na jednej strane sa Zahorčák na zastupiteľstvách vyhovára, že nie sú peniaze na obedy pre dôchodcov, alebo na nové vybavenie v školských jedálňach, a na druhej strane schvália sami sebe výlet do Vatikánu za mestské peniaze. Táto služobná cesta už od začiatku nemala žiadny prínos pre Michalovce. Ako by aj mohla? Veď o nej ani nemali v pláne informovať.

O vyvodení nejakej osobnej zodpovednosti pani Marty Bobovníkovej nemá zmysel sa baviť. Po skončení mandátu hlavnej kontrolórky sa medzičasom stala zástupkyňou prednostu. A na jej miesto, teda funkciu hlavnej kontrolórky zvolili vo februári hovorkyňu mesta Ivetu Palečkovú.

Riešenie do budúcna? Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva podám Návrh na uznesenie o povinnosti zverejňovať zahraničné služobné cesty ešte pred ich samotným vykonaním na úradnej tabuli mesta, aby sa predišlo takýmto tajným výletom. Aby bolo jasné kam sa ide, kto ide a čo má byť cieľom cesty. Želám si Nové Michalovce, nie staré ani žiadne iné. Proste Michalovce bez klientelizmu a korupcie.

V tomto článku boli použité verejne dostupné informácie, ktoré sú k dispozícii buď na stránke mesta Michalovce, sociálnych sieťach alebo na vyžiadanie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Ing. Filip Kaľavský