Architektúra mesta

Dlhodobo upozorňujem širokú verejnosť na potrebu zriadenia Útvaru hlavného architekta v našom meste. Rokom 1989 skončilo akékoľvek plánovanie architektúry respektíve urbanizmu verejných priestorov, čo ma nesmierne mrzí. Kvalita životného prostredia, teda kvalita verejných priestorov, ciest, parkovísk, chodníkov, parkov, oddychových zón, funkčnej zelene rapídne klesá a chátra.

Chcem poukázať na šesť základných problémov, súvisiacich s upadaním nášho mesta a utekaním ľudí za krajším kvalitnejším životom do fungujúcich miest.

  1. Chýbajúci Útvar hlavného architekta. Mesto zaspalo v 80 rokoch minulého storočia, stavia sa hlava nehlava, bez logiky, bez vízie, len sa zahusťuje a všetko necháva slobodne na vôli stavebníka. To, že si súkromný investor na svojich pozemkoch stavia hnusné krabice, alebo škola zničí akúkoľvek architektúru oplášťovaním budovy polystyrénom a krikľavou omietkou beriem ako nevkusnosť ľudí a chýbajúce usmernenia mesta, respektíve možnosť sa radiť alebo využívať služby verejného architekta. V meste chýbajú usmernenia, všeobecné záväzné nariadenia. Stačí mať v poriadku papiere a doklady potrebné ku stavbe a stavebný úrad ako jediný orgán v meste Vám už zabrániť nemôže. Ten skontroluje len zákonom vyžadované povinnosti, aby sa daný úradník alibisticky chránil pred porušením zákonov a vyhlášky.

O to horšie je, že samotné vedenie mesta a jeho úradníci devastujú už desaťročia verejné priestory a stavby v majetku mesta. Absencia Útvaru hlavného architekta, ktorý by práve tieto verejné priestory a urbanizmus riešil potrebujeme ako soľ. Každé jedno rozhodnutie má predchádzať vypracovaniu štúdie, vizualizácie, verejnej diskusie a analýze priestorov na aký účel má slúžiť. Každý jeden významný priestor ako Kostolné námestie, Hrádok, Park Študentov by mal povinne navrhovať a následne upravovať cez medzinárodné architektonické súťaže vyhlásené a odobrené Slovenskou komorou architektov. Namiesto toho sa vedenie mesta výhradne stará len o to, ako zadať priamo zákazku bez verejného obstarávateľa stavebnej firme a tak nás všetkých nechať si myslieť, že tu ide len o to ako čo najefektívnejšie uliať peniaze z rozpočtu s dopredu vybranou firmou. Architektúru mesta necháva na stavebnú firmu, ktorej ide výhradne len o čo najväčší zisk, teda použije tie najhoršie stavebné materiály, zanedbá stavebné procesy a šetrí na každom mieste. Viď naše chodníky a cesty z nekvalitných asfaltov, bez existencie cyklochodníkov alebo veľkoformátových dlažieb.

  1. Chýbajúci Odborný stavebný dozor. Posledné roky stavba za stavbou odovzdávaná do vlastníctva alebo užívania mesta je preberaná úradníkmi v nedokončenom, nekompletnom, alebo nefunkčnom stave. Ako je možné denno-denne nečítať stavebný denník a nekontrolovať stavebné postupy či sú v súlade výkazom výmerom a posúvať takto stavbu ďalej. Dozor nad vykonávaním stavebných prác, technologických postupov je nielen nedostatočný ale mám v zato si myslieť, že zámerný, pretože je to ďalší priestor na únik peňazí z rozpočtu, ktorý pod zemou už nikto neskontroluje. Každý domáci majster si na svojej domácej stavbe svedomito stráži peniaze a do posledného centu plánuje efektivitu, správa sa tak aj mesto bez dozoru? Sami si odpovedzte, ja osobne o vnímam ako najväčšiu dieru do rozpočtu mesta a úniky miliónov eur.
  1. Chýbajúci Záhradník mesta. Buďme k sebe úprimný, kto nemá rád kvety alebo krásne čerešňové aleje, zelené funkčné parky, nádherne ostrihané koruny stromov s efektným osvetlením zospodu. To všetko v našom meste chýba. Máme tisíce stromov o ktoré sa technické služby nestarajú, alebo starajú nedostatočne, až deštruktívne bez osobného prístupu. Ak si nájdete jedného dňa pod svojím panelákom na pahýľ ostrihaný strom bez akejkoľvek logiky tak je to len dôkazom absencie záhradníka. Vysoká zeleň sa plánuje na 30-35 rokov a keďže naše sídliská boli vystavané v 80 rokoch minulého storočia, sú roky za zenitom.
  1. Chýbajúci kvalitný Územný plán mesta. Nielenže túto starosť nechávame na súkromnú spoločnosť p. Boškovú, pretože mesto bez útvaru hlavného architekta to samo nedokáže, ale posledný plán bol vydaný v roku 2008. Áno dobre čítate, celých 13 rokov sa mesto venuje len jeho dodatkom, ktoré môžem označiť ako napĺňanie cieľov vždy tých istých podnikateľských skupín. Územný plán má 8 dodatkov v podobe stoviek malých drobných zmien, bez akejkoľvek logiky, plánovania, verejnej diskusie, odbornej konferencie, alebo za účasti konzultácie architektov žijúcich v meste. Najčastejšie len arogantne zmeniť ornú pôdu alebo zeleň na stavebný pozemok, v poslednom dodatku dokonca aj bez súhlasu majiteľa pozemku.
  1. Chýbajúca Koordinácia a plánovanie stavebných prác, respektíve keď ľavá ruka nevie čo robí pravá. Pravidelné rozkopávanie mesta niekedy len zopár týždňov na identickom mieste, bez akéhokoľvek plánovania, bez pravidiel a koordinácie stavebníkov v horizonte niekoľkých rokov dopredu. Jeden deň rozkopáva Telekom o mesiac Orange, jeden deň kladie obrubníky Eurovia, ďalšie mesiace sa dokladajú prípojky plynu.
  1. Chýbajúci Generel dopravy. Všeobecne povedané riadenie akejkoľvek dopravy mesta. Ani v poslednom PHSR, teda v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (vôbec najdôležitejší dokument pre kvalitu života občanov v meste) nie je Generel dopravy a jeho financovanie zahrnuté a rozumiem prečo. Po posledných dopravných stavbách napríklad križovatka pred Družbou, ktoré sú hanbou na desaťročia a nemajú v okolí obdoby som pochopil, že odborne ani technologicky vedenie mesta na tak pre nich zložitú a náročnú vec nemá. Technológie, riadenie dopravy, zelené vlny, cyklochodníky, riadenie cyklodopravy, riadenie pešej dopravy, cestné okruhy, inteligentné riadenie dopravy a parkovania, inteligentné kamerové systémy a to všetko pospájanie do jedného funkčného moderného celku je asi UFO ktoré naši starci nezvládnu.

Radovan Geci

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.