Situácia s rómskou osadou na ulici Mikuláša Gerbu na Straňanoch.

Drahí Michalovčania,

v rámci svojho volebného programu v novembri 2018 som mal okrem iných vecí aj riešenie problémov s rómskou osadou na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach. Od začiatku mandátu komunikujem s obyvateľmi, ktorí sa snažia dovolať spravodlivosti, a tieto ich požiadavky prednášam na zastupiteľstve pánovi primátorovi. Namiesto riešení im vedenie mesta Michalovce na čele s primátorom Zahorčákom posiela neúplne odpovede, kde sa vyhovárajú na iné orgány, inštitúcie alebo vlastníkov pozemkov, poprípade znevažujú a zľahčujú zákonné otázky a požiadavky obyvateľov tejto lokality.

A prečo to tak je? Lebo opäť je primátorom Viliam Zahorčák a opäť má SMER v mestskom zastupiteľstve pohodlnú väčšinu (14/25). A to je ten najdôležitejší fakt zo všetkých. Nepotrebujú s nikým ďalším diskutovať, alebo hľadať kompromisy alebo počúvať názory opozičných poslancov. Poprípade riešiť akútne problémy v lokalitách kde nebývajú. Poslanci za SMER (a najnovšie už aj za HLAS), SNS a niektorí „nezávislí kandidáti“ odhlasujú všetko bez pripomienok čo im prednosta s primátorom a lojálnymi úradníkmi pripraví. A keď príde nejaký iný návrh, napríklad odo mňa, tak sa pri hlasovaní zdržia. Tak je to aj pri otázkach parkovania, daniach, opravy chodníkov, detských ihrísk, odpadového hospodárstva atď. O ničom nepotrebujú diskutovať a len sa rýchlo hlasuje. A tak je to aj v prípade rómskej osady. Na Straňanoch nebýva žiadny poslanec zo SMERu alebo HLASu, tak preto ich to ani netrápi.

Na skoro každom zastupiteľstve sa pýtam primátora Zahorčáka čo robí, aby slušných obyvateľov sídliska Straňany ochránil pred neprispôsobivými obyvateľmi tejto osady, kde sa nedodržujú zákony a všeobecne záväzné nariadenia. Počet obyvateľov sa za posledné roky nekontrolovane zvyšuje, a s tým vznikajú aj rôzne spoločensky negatívne konania, ktoré sa prejavujú hlavne zvýšeným znečistením verejného priestoru, stavaním ďalších čiernych stavieb, rúbaním stromov a hlučným správaním sa v nočných hodinách spojeným s verejnou konzumáciou alkoholu. Hliadky MOPS síce splňujú svoj úzky účel, ale ich rozsah práv a povinností ani zďaleka neeliminuje tieto neduhy v tejto lokalite. Okrem takýchto priamych dôsledkov to má aj nepriame dôsledky. Ceny bytov sú v tejto lokalite nižšie ako v iných častiach mesta. Odpovede pána primátora sú tie isté. Samé výhovorky a žiadne konkrétne kroky.

Čo vieme o rómskej osade na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach na Straňanoch?

Predmetná osada leží na pozemkoch Nemocnice novej generácie Michalovce a.s. a z malej časti aj na pozemkoch dvoch súkromných vlastníkov. 80 percent akcií Nemocnice novej generácie a.s. patrí Svetu zdravia a.s., 19% akcií patrí Košickému samosprávnemu kraju a 1% akcií patrí mestu Michalovce. Pán primátor Viliam Zahorčák spoločne s Emilom Ďurovčíkom (obaja SMER-SD) sú od júla 2015 členmi Dozornej rady Nemocnice novej generácie Michalovce a.s., ktorá sa stretáva minimálne raz do roka. Podľa Katastra nehnuteľností sa na ulici Mikuláša Gerbu nenachádza žiadna stavba. Mesto Michalovce neeviduje na ulici Mikuláša Gerbu čierne stavby. Mesto Michalovce ale eviduje 21 súpisných a orientačných čísel, teda 21 adries. Mesto eviduje trvalé pobyty na 6 súpisných a orientačných číslach. 15 adries je bez obyvateľov. Mesto Michalovce k 31.3.2021 eviduje 109 obyvateľov s trvalým pobytom na ulici Mikuláša Gerbu. Týchto 109 ľudí žije na 5 adresách.

Konkrétne:
Mikuláša Gerbu 3212/2 – 25 trvalých pobytov
Mikuláša Gerbu 3200/7 – 10 trvalých pobytov
Mikuláša Gerbu 3216/10 – 60 trvalých pobytov !!!
Mikuláša Gerbu 3204/15 – 2 trvalé pobyty
Mikuláša Gerbu 3205/17 – 5 trvalých pobytov
Mikuláša Gerbu 3221/20 – 7 trvalých pobytov

Obyvatelia predmetnej osady neplatia za odvoz odpadu ani za spotrebu vody. Takisto neplatia žiadne iné dane. Nemajú žiadne náklady spojené so žitím v tejto lokalite, preto sa to stáva lukratívnou časťou pre tých najmenej majetných ľudí z iných častí Michalovského okresu. A tak sa zvyšuje počet obyvateľov osady.

Ako môže mesto Michalovce evidovať súpisne a orientačné čísla, keď tam neexistujú žiadne stavby? Ako je možné, že v jednej „chyžke“ má trvalý pobyt 60 ľudí?!? Koho záujmy háji pán primátor z pozície člena Dozornej rady danej Nemocnice?

Pán primátor mal vo svojom volebnom programe v roku 2014 aj v roku 2018, že bude citujem: „hľadať možnosti riešenia problémov s rómskou osadou“. Aj napriek mojim otázkam a podnetom, že aké konkrétne kroky robil alebo robí, tak aj na základe jeho odpovedí alebo odpovedí na interpelácie, som sa o konkrétnych krokoch nedozvedel. Taktiež neviem o tom, že by existoval záznam z akéhokoľvek stretnutia medzi zástupcami mesta a vlastníkmi daného pozemku, kde by sa rozoberala táto problematika. Pán primátor sa oháňal spoločným Memorandom, kde sa malo pojednávať o odstránení čiernych stavieb, ale nič také sa tam nepíše. Taktiež neviem o tom, že by pán primátor zriadil pracovnú skupinu alebo komisiu, ktorá by sa tým zaoberala. Pán primátor nevyvinul ani len elementárnu snahu sa tým zaoberať aj napriek tomu, že som ho k tomu vyzýval. V tejto lokalite žije množstvo slušných ľudí, ktorí poctivo platia dane, poplatky za odpad, za vodu, za psov atď. Ako sa majú cítiť, keď vidia zo svojich okien, že cez cestu žijú ľudia bez týchto povinností. Jediný kto je za to zodpovedný je pán primátor za dlhodobé neriešenie a vytváranie tejto nerovnosti.

Nie som odborník na túto problematiku, ale v tomto prípade sa treba inšpirovať úspešnými projektmi starostu Spišského Hrhova Vladimíra Ledeckého, kde nepoznajú pojem čierna stavba alebo nezamestnaný róm. Projekt obecného podniku a nájomných bytov je dávaný za ukážkový príklad integrácie menšiny.

Ja viem, že pán primátor už do konca volebného obdobia ani nič neurobí. On si svoju povinnosť splnil, opäť oklamal slušných ľudí aj so svojimi poslancami. Výsledkom ich bačovania sú dopredu brané miliónové úvery bez vysvetlenia, predaj majetku a pozemkov mesta, zvýšenie poplatkov za odpad, dane za psov, zvyšovanie miestnych daní, apod. Nemáme žiadne nové oplotené kontajnerové stojiská nie to ešte polopodzemné kontajnery. Prvky na detských ihriskách pribúdajú veľmi pomaly. Kvôli nedostatkom vo VZN o odpadovom hospodárstve nám vznikajú v meste čierne skládky, parkovanie sa nerieši. A to všetko sa snažia zakryť „inteligentnou lavičkou“, nabíjacími stanicami na elektromobily alebo okázalými akciami v športových halách pod záštitou primátora pred voľbami.

Ak dokáže nájsť ročne v rozpočte 200.000 € na platy hokejistov alebo 50.000 € na verejné WC, tak by sme mali nájsť aj financie na integráciu menšiny, z ktorej budeme ťažiť všetci. Keď zanedbáme najchudobnejšiu časť mesta a jej obyvateľov, bohatšia bude na ňu stále viac doplácať. A že keď nedáme chudobným prácu, obráti sa to proti väčšine. A to sa už deje, všetci sa skladáme na odvoz odpadu alebo pitnú vodu v tejto osade.

Aby sme získali vašu pozornosť, a pozornosť obyvateľov mesta spúšťam spoločne s ďalšími poslancami „Petíciu za odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach a zlegalizovanie bývania osobám s trvalým pobytom na tejto ulici v inej časti mesta“.

A veríme, že čoskoro nazbierame dostatok podpisov, aby sa tým verejne zaoberalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

Ing. Filip Kaľavský

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.