Michalovské vraky zmizli z ulice prakticky so 100% úspešnosťou

Nie je tomu dávno, čo sme ako poslanci za klub Nové Michalovce upozorňovali mesto aj zastupiteľstvo, že sa u nás stupňuje a premnožuje problém s opustenými autami, vrakmi na parkoviskách, ktoré predstavovali nie len hygienický problém, ale aj nezmyselne dlhodobo kradli parkovacie miesta občanom Michaloviec.

K dnešnému dňu, máme prakticky problém vyriešený, za čo veľká vďaka mestskej polícií, ktorá môže ísť príkladom celému Slovensku.

Ale poďme pekne po poriadku. Situáciu sme riešili v apríli toho istého roku 2021 zhotovením fotodokumentácie, spísaním vrakov, ktoré sme našli a postúpili okresnému úradu a taktiež mestskej polícii. Na parkoviskách sa nachádzali rôzne tipy áut, tie ktoré mali prepadnuté papiere, opustené po ukrajinských občanoch, rôzne autovraky s ktorými sa občania nevedeli vysporiadať. Dokonca niektoré boli aj úmyselné opustené, pravé z dôvodu prenechania starosti na mesto a ušetrenia nákladov s jeho odprataním. Najhoršie prípady nezaberali len miesto ale predstavovali neskutočnú hygienickú a zdravotnú hrozbu, keďže v blízkosti sa nachádzali ľudské výkaly, striekačky po drogách ako aj nebezpečné ostré železné hrany po ohnutých plechoch a porozbíjané sklo.

pôvodné video
https://www.youtube.com/watch?v=B_hGAmYezjs

zoznam vrakov
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=novemichalovce&set=a.790246781926741

Nesmierne ma teší, ako promptne mestská polícia v Michalovciach zareagovala a problému sa zažala prakticky okamžite venovať. Dopomohla tomu aj nedávna novelizácia zákona 148/2021 ktorý dopĺňa zákon 8/2009 o cestnej premávke v paragrafe 43 pri konkrétnejších definíciách prekážok v cestnej premávke. Najdôležitejší novelizovaný bod 4 v písmene A/ hovorí, že ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, alebo v písmene D/ hovorí, že vozidlo ktoré je nespôsobilé na prevádzku cestnej premávky dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku v cestnej premávke je možné na náklady prevádzkovateľa odstrániť.

Polícia v spolupráci so súkromnou firmou zriadila systém na odťahovanie takýchto vozidiel, tým že bolo zriadené záchytné parkovisko práve na to určené. V prípade, ak polícia nájde vozidlo s prepadnutým STK viac ako 6 mesiacov a vozidlo javí známky opustenosti, upovedomí Okresný úrad odbor životného prostredia a taktiež vlastníka vozidla, že došlo k jeho odtiahnutiu a umiestneniu na určené parkovisko. Majiteľ má samozrejme možnosť sa k svojmu vozidlu prihlásiť a po uhradení nákladov spojených s celým procesom si vozidlo prevziať.

Cena za odtiahnutie je určená na 120€.

V prípade ak sa majiteľ neprihlási a OÚŽP vydá po ďalších 30 dňoch rozhodnutie, že vozidlo sa stalo starým vozidlom, môže takto prepadnúť štátu, respektíve spracovateľ ho môže zošrotovať.

K dnešnému dňu z mestských parkovísk bolo odstránených spolu 25 vozidiel a len v jedinom jednom prípade si majiteľ zaplatil prevzatie vozidla z určeného parkoviska.

Dokonca boli oslovení majitelia vozidiel aj do zahraničia, čo so sebou prinášalo nemalé personálne a finančné náklady spojené s vyhľadaním takéhoto občana. Takáto práca je podľa môjho vedomia dokonca už nad rámec povinnosti polície.

Verím, že Michalovce majú definitívne vyriešenú túto záležitosť a vraky v našom meste sú navždy minulosťou. Chcem poďakovať za príkladnú prácu našej polície, ktorá našla unikátne celoslovenské riešenie. Môže ísť príkladom pre ostatné mestá boriace sa identickým problémom.

Ak sa chcete viac dozvedieť o mojej činnosti poslanca, tu sú informácie o mojej činnosti.
WEB STRÁNKAhttps://www.radovangeci.sk/
FB STRÁNKAhttps://www.facebook.com/radovan.geci.sas

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.