Náš záujem nekončí prijatím!

Gymnázium na ulici Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, alebo ako ho mnohí poznáme pod  skratkou GĽŠ, má aj v tomto roku viacero noviniek. V školskom roku 2022/2023 otvára klasické štvorročné štúdium (2 triedy), po ročnej pauze oživuje tradíciu osemročného štúdia (1 trieda) a novinkou je jedna trieda bilingválneho gymnázia. Anglický „bilingvál“ je projekt, aký nájdeme v našom kraji najbližšie v Košiciach. Má  ambíciu poňať žiakov zo širokého okolia, alebo ako sa hovorí na východ od Košíc.

V tomto kalendárnom roku sa Gymnázium na ulici Ľ. Štúra 26 v Michalovciach dočká kompletnej rekonštrukcie a zabojuje aj o modernizáciu športového areálu. Aj keď to z vonka nie je vidieť, v útrobách školy sa stále napreduje. Postupne sa rekonštruujú ďalšie triedy a učebne, vytvárajú sa oddychové zóny pre študentov. Pozrite si viac na   webe, FB či Instagrame.

Škola sa zapája do rôznych projektov. Ponúka svojim študentom možnosť venovať sa dobrovoľníctvu, aktívne pracovať v žiackej školskej rade, školskej kapele, študentskej televízii GYMMI NEWS aj v redakcii školského časopisu BONZÁK.

Gymnázium spolupracuje s organizáciou JA Slovensko. V rámci tejto spolupráce žiaci nadobúdajú a rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Študenti v spolupráci s JA Slovensko založili študentskú firmu, kde sa vzdelávajú  v sfére podnikateľskej činnosti.

Škola je súčasťou programu s názvom Školy, ktoré menia svet. V spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo sú do vyučovania implementované zážitkové aktivity, zamerané na osvetu aktívneho občianstva, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, medziľudskej ohľaduplnosti a dobrovoľníctva.

Študenti Gymnázia pracujú aj v programe Dofe – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Účasť v tomto programe umožňuje rozvíjať talent a schopnosti každému, kto má chuť na sebe pracovať a prekonávať sa.

Gymnázium priamo vo svojich priestoroch ponúka možnosti voľnočasových aktivít – Arteterapiu s výtvarníčkou Luciou Chocholáčkovou – zamestnankyňou Gymnázia, kurzy a tréningy v tanečnej škole,  výučbu jazykov v jazykovej škole a tiež kurzy v  autoškole.

Zrekonštruované priestory tanečnej školy GRÁCIA

U nás každý môže byť výnimočný.

PaedDr. ADRIANA PETROVÁ, PhD. – riaditeľka školy

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.