Po 16 rokoch prešľapovania na mieste sa urobil prvý dôležitý krok

Od júna minulého roka sme zbierali petíciu za odstránenie čiernych stavieb na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach.

Ako čerstvý poslanec a dlhoročný obyvateľ obvodu Straňany-SNP-IBV som bol oslovený občanmi bývajúcimi v priamom susedstve týchto čiernych stavieb so žiadosťou o pomoc. Hluk v nočných hodinách, pálenie rôznych materiálov, znečisťovanie verejného priestoru, rabovanie odpadkových košov, žobranie sú na dennodennom poriadku v rámci sídliska Straňany. Z pôvodného počtu 40 obyvateľov sa osada rozrástla na viac ako 200. Chýba kanalizácia a na celú osadu je jeden vodovodný kohútik. Ľudské potreby sú vykonávané do okolitého porastu. Takýto spôsob života nepatrí do 21.storočia a ešte keď obmedzuje život iným obyvateľom sídliska, ktorí poctivo platia dane a poplatky mestu. Obyvatelia týchto čiernych stavieb sú bez týchto povinností a znepríjemňujú život slušným obyvateľom sídliska Straňany. Náklady na odvoz odpadu, nedoplatky za vodu sa platia z mestského rozpočtu.

Nastal prielom

Na základe podnetov občanov sme spoločne s kolegami Zuzanou Dobranskou a Milanom Kaplanom pripravili text petície a rozbehli zber podpisov. Túto petíciu podpísalo viac ako 1100 Michalovčanov, väčšina ľudí zo sídliska Straňany. Petícia bola odovzdaná na konci apríla tohto roka. Na základe petície sa rokovalo v rámci samostatného bodu na Mestskom zastupiteľstve, 30. mája 2022.  

V materiály k tomuto bodu, ktorý prišiel poslancom pred zasadnutím sa snažilo hodiť vedenie mesta zodpovednosť za tieto čierne stavby na Košický samosprávny kraj (KSK). V rámci rozpravy som Pána primátora uviedol do reality a pripomenul mu, že aj napriek tomu, že niekedy v roku 2010 tieto pozemky patrili ešte KSK, tak potom čo vznikla Nemocnica novej generácie a.s. sa mesto Michalovce stalo podielovým spoluvlastníkom týchto pozemkov a pán primátor sa stal členom dozornej rady predmetnej nemocnice, takže mal priamo príležitosť a možnosť riešiť tento problém. Neriešil.

Na konci materiálu k tomuto bodu rokovania sa píše…

„Rokovania, ktoré iniciovalo Mesto Michalovce s vlastníkmi pozemkov v minulosti boli neúspešné. Mesto Michalovce má v úmysle oboznámiť KSK o jeho zisteniach. Týmto mesto Michalovce v súčasnej dobe vyčerpalo všetky dostupné legislatívne možnosti na riešenie tohto problému.“

To znamená, že v danom materiály sa chcelo vedenie mesta opäť vyzuť z riešenia a hodiť celú záležitosť na KSK. Predpokladal som, že vedenie mesta sa bude snažiť to zahrať týmto smerom, ale ako som už avizoval pri odovzdávaní petície na konci apríla, tak cieľom rokovania je vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá sa bude pravidelne stretávať každý mesiac a hľadať zákonné spôsoby ako vyriešiť tento problém.

V rámci rozpravy k tomuto bodu vystúpili niekoľkí poslanci. Na zastupiteľstvo prišli aj samotní obyvatelia sídliska Straňany, z ktorých jeden, Milan Štofa dostal priestor 3 minúty na to, aby informoval poslancov a vedúcich zamestnancov mesta o súčasnej situácii na ulici Nad Laborcom a o potrebe zostavenia tejto odbornej pracovnej skupiny.

Som rád, že zdravý rozum zvíťazil. Za môj návrh a zostavenie tejto pracovnej skupiny bolo všetkých 21 prítomných poslancov.

Zriadenie tejto odbornej pracovnej skupiny považujem za obrovský prielom za posledných 16 rokov od upozorňovania Michalovčanov na tento problém. Zloženie tejto odbornej pracovnej skupiny je čisto v kompetencii primátora. V návrhu na uznesenie k tejto odbornej pracovnej skupine dostal návod ako na to. Ide len o to, aby oslovil tých správnych odborníkov s tými správnymi znalosťami, skúsenosťami ale aj výsledkami, ktorí dokážu nájsť cesty v rámci zákonov Slovenskej republiky ako vyhovieť viac ako 1100 nespokojným Michalovčanom.

Určite vás zaujíma čo bude s týmito ľuďmi a riešenie. Práve od toho je táto pracovná skupina, ktorá má nájsť to riešenie. Ja tu nebudem predpovedať ani si vymýšľať pekné scenáre. Za obdobie trvania petície som sa snažil oboznámiť o problémoch takýchto nelegálnych rómskych osád v iných mestách a obciach Slovenska. Jedna obec v riešení vyniká nad ostatnými a to je obec v okrese Levoča, Spišský Hrhov. Príklad obce Spišsky Hrhov stojí za pokus aplikovať aj v Michalovciach. Obecný sociálny podnik s remeselnými dielňami, ktoré zamestnávajú Rómov, ktorí si splácajú svoje vlastné legálne bývanie. Možno pre niekoho zázrak ale pre Vladimíra Ledeckého, bývalého starostu tejto obce, uskutočnená realita. Tu vidím ten priestor pre samotných členov tejto odbornej pracovnej skupiny, kde by sa mohli inšpirovať pri hľadaní riešenia aj na ulici Mikuláša Gerbu v Michalovciach.

Vladimír Ledecký (starosta obce Spišský Hrhov)

To ako bude postupovať táto odborná pracovná skupina budem sledovať, kontrolovať prostredníctvom zápisníc z týchto zasadnutí a informovať vás o krokoch, ktoré sa robia.

Ing. Filip Kaľavský

Poslanec mestského zastupiteľstva

Obvod Straňany-SNP-IBV

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.