Už aj IKEA stavia cyklotrasy, len my nie

Už ja IKEA pochopila, že budúcnosť dopravy je hlavne v komplexnej integrovanej doprave. Na komisiách a zastupiteľstve nonstop upozorňujem, že vedenie mesta a zamestnanci sa nedostatočne venujú návrhu kvalitných izolovaných černených obojsmerných cyklochodníkov, ktoré je potrebné zaradiť do integrovanej mestskej dopravy obyvateľov. Za túto kritiku som pranierovaný, upozorňovaný a zamestnanci sa mi mstia sťažnosťami na primátora (viď zápisnica na konci), či posielaním stavebných kontrol na moju firmu. Niektorí zamestnanci si zamieňajú svoj odbor a prácu pre občanov za súkromnú s.r.o. a môj názor im pre napĺňanie svojej činnosti vadí.

V Michalovciach máme cez 50 rokov nezmenenú MHD v identickej podobe, čo predstavuje zastávky a autobusy na jednotlivých linkách, nič viac. Píše sa rok 2021 a nedisponujeme v meste inou dopravou, ktorá by práve dopĺňala autobusovú. Nepripravujeme nové stavby s priestorovým ohľadom na budúce cyklochodníky, či ich plánovanie je nedostatočné, častokrát zmätočné, pre cyklistov nebezpečné a v konečnom dôsledku ich nikto nevyužíva pre zachovanie svojej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti svojich detí. Viď cesta na Partizánskej, či cyklolávka cez Laborec, alebo Štefániková. Popraskaný nekvalitný asfalt po jednom roku prevádzky na Duklianskej. Európska únia v týchto rokoch vyčleňuje až neuveriteľné miliardy EUR na vytváranie takejto infraštruktúry. Vo svete sledujeme, ako sa jednotlivé mesta predbiehajú so svojimi projektmi, na ktoré sú právom pyšný. No u nás? Všetko za zatvorenými dverami stavebného úradu, ktorý by takúto kompetenciu vôbec nemal v našom meste mať!

SPRÁVAM SA NEETICKÝ LEBO CHCEM JAZDIŤ KOLOBEŽKOU

Ako rád by som sa po meste prepravoval bicyklom či kolobežkou, nemusel hľadať ustavične priestor na parkovanie a nezaťažoval životné prostredie vytekajúcimi olejmi, míňaním pneumatík, či zamorovaním vzduchu. Je to tak negatívne nenormálne zamestnanci mesta čo chcem? To sa podľa Vás správam neeticky? Žiadať viac, žiadať moderné mesto je poburujúce? Určite nie som jediný, komu vadí dnešná revitalizácia chodníkov a ciest, ktoré sa nestavajú bezbariérové, alebo koridory na križovatkách, ktoré by neohrozovali bezpečnosť chodcov a cyklistov. Viď križovatka pred Družbou je synonymom premrhania príležitosti, ako urobiť jednu z najdôležitejších križovatiek v meste tou najmodernejšou, najbezpečnejšou, s veľkými koridormi bez prerušenia a zavedením inteligencie s aktívnym riadením dopravy. Namiesto toho máme nefunkčné staré semafory, porušujúce vyhlášku o riadení dopravy, vybudované ostrovčeky, ktoré reálne ohrozujú život človeka. Čo je najdesivejšie z rozpočtu minula neuveriteľných 400.000 Eur.

neplatné značenie

Ku spomínanej križovatke pripravím samostatný článok so stavebnými chybami, sú ich desiatky.

Aj práve preto potrebujeme v meste nutne Útvar hlavného architekta a útvar stratégie mesta a jeho rozvoja. U nás sa nerozvíjame, len hľadáme možnosti ako uhriať zákazku svojim spriazneným stavebným firmám, veď všetci vieme ktorá u nás kladie roky rokúce asfalt (môžete písať do príspevku ktorá). Žijeme v malom meste a práve malé mestá majú ponúkať výhody oproti životu v preplnenom veľkomeste, akými sú, jednoduchá rýchla preprava, žiadne zápchy, či kolóny, zdravšie životné prostredie, čistejší vzduch, zelenšie mesto, krátka doba prepravy kolobežkou či bicyklom do akejkoľvek časti mesta, menšia kriminalita, domáckejšie prostredie, lacnejšie dostupnejšie bývanie.

Pozrite si na dvoch videách, ako je možné plánovať a zlepšovať kvalitu verejného priestranstva  a projektovať krajinnú architektúru. Každý jeden priestor potrebuje svoju funkčnosť, ja osobne to nazývam funkčná zeleň, aktívne plniaca svoju úlohu pre ľudí. Celé Michalovce majú preplýtvaný priestor.

Pri každom plánovaní ciest, či križovatiek, je potrebné riešiť s ohľadom práve na pohodlie a bezpečnosť pešej, kolobežkovej alebo cyklodopravy, nie len automobilovej.

To všetko nás čaká, a to všetko spoločne dokážeme vybudovať, len sa počúvajme, rešpektujeme a majme chuť meniť mesto k lepšiemu, lebo ja a celé Nové Michalovce ho máme. A čo vy priatelia? Pomôžete nám zmodernizovať mesto?

Radovan Geci
aktivista, poslanec mesta
okresný predseda SaS

PS: Pozdravujem p. Mrázovú a jej nadriadeného, rátam že aj po tomto príspevku dostanem ďalšiu v poradí kontrolu, veď každý kto sa ozve je potrebné ho umlčať.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.