Regionálny poslanci a novinár podali podnet v súvislosti s ich odpočúvaním a sledovaním pri spolupráci s reportérom Andrejom Bánom

Michalovce 15. septembra 2020

Poslanec KSK, mesta Michalovce a občiansky aktivista Milan Kaplan spolu s regionálnym novinárom Marekom Bokom a mestským poslancom a okresným predsedom SaS Radovanom Gecim podali v pondelok 14. 9. 2020 podnet komisii na kontrolu informačno-technických prostriedkov, ktorú zriaďuje zo zákona NR SR ako kontrolný orgán voči nelegálnemu odpočúvaniu.

Odosielatelia podnetu v ňom uvádzajú, že v časovom termíne od júna po september 2020 máme dôvodné podozrenie, že naša osobná komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí vrátane telefónnej komunikácie, bola monitorovaná a zaznamenávaná prostredníctvom informačno-technických prostriedkov v rozpore s platnou legislatívou SR, čím nám tak boli obmedzené naše základné práva, najmä právo na súkromie. Takýmto spôsobom bola monitorovaná naša pracovná činnosť ako regionálnych poslancov, novinárska činnosť a tiež naša činnosť spojená s aktivizmom a spoluprácou s investigatívnym novinárom Andrejom Bánom.“

V podnete tiež uvádzajú, že údajné odpočúvanie bolo spojené aj s fyzickým sledovaním pri ich stretnutí s reportérom Andrejom Bánom v Michalovciach. V podnete konkrétne uvádzajú, že je taktiež monitorovaný aj ich pohyb, kde v opisujú konkrétnu udalosť: „čoho dôsledkom je sledovacia činnosť našich osôb, kde nás takýmto spôsobom sledovali osobné motorové vozidlá dňa 14. 8. 2020 s EČV HE126BN a dňa 15. 8. 2020 s EČV PB307CZ, pričom štandardným postupom v rámci operatívnej činnosti spravodajských služieb a tiež orgánov OČTK je kombinácia fyzickej sledovacej činnosti s  použitím informačno-technických prostriedkov na zabezpečenie odpočúvania.“

Okrem podnetu pripravujú aj podania na ďalšie kompetentné orgány, ktoré by sa mali takouto činnosťou zaoberať. Inkriminovanú udalosť, kedy podľa nich došlo k odhaleniu sledovania opisuje jeden z autorov podnetu vo svojom blogu na webe michalovskenoviny.sk, viď: http://michalovskenoviny.sk/2020/09/stat-sleduje-a-odpocuva-novinara-andreja-bana/

Regionálni poslanci Milan Kaplan a Radovan Geci a regionálny novinár Marek Boka, ktorí sú zároveň zakladateľmi a členmi OZ Nové Michalovce vo svojom stanovisku tiež uviedli, že ich osoby nie sú vyšetrované v súvislosti so žiadnou trestnou činnosťou, nie je voči nim vedené žiadne trestné stíhanie a nie sú si ani vedomí toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom previnili voči žiadnym ustanoveniam trestného zákona. Sú presvedčení, že takýmto spôsobom boli poškodené ich základné práva dané Ústavou SR, čím sú taktiež obmedzené ich pracovné činnosti a aktivity.