Michalovský aktivizmus sa združil ako NOVÉ MICHALOVCE

Michalovský aktivizmus sa združil ako NOVÉ MICHALOVCE

Ministerstvo vnútra SR oficiálne zaregistrovalo 10. augusta 2020 občianske združenie Nové Michalovce, ktoré má ambíciu združiť Michalovských aktivistov, verejne činné osoby ako aj samotných obyvateľov mesta a okresu Michalovce s cieľom rozvoja transparentnosti a hospodárnosti okresu Michalovce, organizácií dobrovoľníckych, odborných a športových aktivít (seminárov, workshopov, prednášok, diskusií, brigád, športových a rekreačných podujatí) so zameraním na vzdelávanie, sociálnu oblasť, ekológiu, kultúru a šport, architektúru, dopravu a transparentnosť. Cieľom združenia bude tiež vykonávať poradenstvo a osvetu v daných oblastiach.

Zakladajúcimi členmi združenia sú mestský a krajský poslanec a tiež občiansky aktivista Mgr. Milan Kaplan, ktorý bol zároveň zvolený za predsedu OZ, mestský poslanec a podnikateľ Radovan Geci, regionálny novinár a aktivista Ing. Marek Boka, mestský poslanec a organizátor kultúrnych podujatí Ing. Filip Kaľavský a právnička JUDr. Zuzana Harmanová Dobranská, ktorá je zároveň revízorkou združenia.

V najbližšom období čaká OZ Nové Michalovce nábor a pohovory s novými členmi a príprava prvého ustanovujúceho snemu OZ. Viac informácií ako aj prehľad aktuálnych aktivít združenia môžete sledovať na oficiálnej stránke OZ Nové Michalovce na facebooku: https://www.facebook.com/novemichalovce. Kontaktovať nás môžete so svojimi podnetmi, nápadmi, alebo s prípadným záujmom pomôcť buď priamo na stránke, alebo mailom na adrese oz@novemichalovce.sk.

OZ Nové Michalovce