Odmietam hrať túto hru

Zvolebnieva sa. Finančná komisia, ktorej som členom má schváliť odporúčanie pre schválenie úveru 1.600.000 EUR pre rekonštrukciu ďalších chodníkov a ciest. V druhom bode sa má schváliť zoznam ulíc, na ktoré sa dané financie použijú, teda zoznam tých, ktoré sa zrekonštruujú. Samozrejme znie to perfektne, všetci sa tešíme budúcim opravám. Naše cesty a chodníky sú pre nekvalitné a neodborné používanie technológií v dezolátnom stave, rozpadnuté, na mnohých miestach už neexistujú. Sme nútení sa každodenne rozčuľovať pri príchode domov alebo odchode z domu.

Úver sa má splácať 8 rokov a zadĺženosť mesta porastie, no pre nevyhnutnosť je to viac než potrebné. Ale, prichádza ale!

Na moju žiadosť, aby som sa vedel správne a zodpovedne rozhodnúť, som predsedovi finančnej komisie p. Sokologorskému položil dôležité otázky. Prečo sa finančná komisia pri tak dôležitých bodoch koná len cez email a pripomienkovanie je v rámci jedného jediného dopoludnia? Prečo sa výber ulíc konal za zatvorenými dverami, bez možnosti diskusie? Prečo ja, ako poslanec za sídlisko západ som nebol prizvaný do diskusie? Môžem nahliadnuť do výkresovej dokumentácie, respektíve do výpočtu, na základe ktorého bolo odhadnuté, že práve 1.6mil EUR je potrebných na úver. Môžem vidieť technológie, s ktorými daný rozpočet ráta. Môžem vidieť rez ulice, použité materiály, spôsob riešenia obrubníkov, zapracovanie horizontálneho dopravného značenia? Môžem vidieť rozsah práce, či sa bude odstraňovať betónové lôžko, koľko vrstiev asfaltu? Toto všetko sú tie najdôležitejšie vstupy pre výpočet úveru a začatia diskusií o správnosti rozhodnutia, no žiadna diskusia na komisii neprebehla. Áno, o splácaní dlhu na 8 rokov, naštudovaní si materiálu, niekoľkostranových tabuliek mestského rozpočtu a fyzické si prejdenie ulíc po meste som dostal jediné dopoludnie.

Moje otázky sú priame a zmysluplné a to z dôležitého dôvodu. Mám Vážne podozrenie, že v minulosti pri výstavbe sídliska Západ vedenie mesta Michalovce a zamestnanci stavebného úradu, ktorí majú na starosti dohľad stavených denníkov a vykonaných prác, nepristupovali zodpovedne a mohlo dôjsť k neuveriteľným šetreniam materiálu pri bývalých stavbách. Mohlo dôjsť k nedodržaniu výkazu – výmeru, a tým pádom k nedodržaniu technologických postupov, ktoré majú zabezpečiť dlho trvácnosť stavby bez následných reklamácií.

Ani k jedinej odpovedi som sa nedopracoval. Viceprimátor Sokologorský sa odmieta vyjadriť. Konajú tak účelovo? Som presvedčený, že áno. Dozviem sa odpoveď ako sa dopracovali práve k výške 1.6 milióna eur? Nie, nedopracujem. Mám dôvod sa domnievať, že za tieto peniaze by sme dokázali urobiť o 50 a viac percent viac chodníkov a ciest za použitia modifikovaného asfaltu a úpravy postranných zelení.

Kde je ARCHITEKTÚRA, kde sú VEĽKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY, kde je vizualizácia ulíc, projektovanie? Kde je návrh rezu ulice, nové bezbariérové moderné obrubníky. Ako sa upraví zeleň pre znemožnenie premiešavania hliny s cestou. Ako zabránime tvorbe špiny z trávnatých plôch. Len plátať a plátať ten asfalt, od ktorého Európa ustupuje pre jeho netrvácnosť, praskanie a čo je najhošie, v lete prehrieva ulicu na 60 stupňov. Áno asfalt je ideálny na zakrývanie rozpočtov aj nekompetentnosti.

Mesto nemôžme len zadlžovať, a látať plátať. Pred voľbami takto lacno (teda veľmi draho) zalepiť ústa polovičnými riešeniami. Potrebujeme komplexne posúvať technológie a životné prostredie k lepšiemu. Takýmito rozhodnutiami sa totiž ovplyvňuje budúcnosť celého mesta a teda nás všetkých.

Náš združenie NOVÉ MICHALOVCE dlhodobo predstavuje diametrálne iný prístup k tvorbe verejných priestranstiev a používania nových dlhotrvácnych materiálov. Koľko ľudí sa musí z Michaloviec vysťahovať, aby to primátor a vedenie mesta pochopilo, že je čas toto plytvanie zastaviť. Takže úver áno, ale chce to zodpovedný koncepčný prístup, nie na poslednú chvíľu v predvolebnom roku lepiť ľuďom oči.

Zoznam rekonštrukcie za 1.600.000 EUR:

– Ul. Andreja Sládkoviča – Jána Hollého – komunikácia v úseku od Ul. kpt. Nálepku po odbočku na Tržnicu

– Ul. tichá – komunikácia

– Ul. vrbovská – cesta k Štátnemu majetku

– Ul. Dr. Vlada Clementisa – chodník obidva úseky

– Ul. Pavla Horova – chodník obidva úseky

– Ul. Jána Kalinčiaka – komunikácia a chodník

– Ul. Juraja Palkoviča – komunikácia a chodník

– UL. Jána Palárika  – komunikácia

– Ul. zemplínska – komunikácia

– Ul. N. V. Gogoľa – komunikácia

– Ul. J. A. Gagarina – komunikácia

– Ul. Sama Chalupku- komunikácia od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. Jána Kollára

– Ul. Fr. Kráľa – komunikácia od Ul. P. I. Čajkovského po Ul. okružnú

– Ul. Hurbanovo nábrežie – komunikácia – Ul. kapušianska – komunikácia na cintoríne

Radovan Geci

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.