Otvorená žiadosť vedeniu mesta – Vráťme seniorom obedy

Od začiatku pandémie, teda už od marca 2020 si michalovskí dôchodcovia nevyzdvihnú obed do obedára zo školskej jedálne, ktorú mali po blízku. Ak chcú obed musia si po neho ísť do centra mesta.

Vážený pán primátor,

dovoľujem si Vás informovať, že ma oslovili viacerí obyvatelia Michaloviec s požiadavkou opätovného zavedenia varenia obedov pre dôchodcov v našom meste v troch školských jedálňach na sídliskách.

S nástupom koronavírusu v marci 2020 sa kvôli rôznym hygienickým opatreniam obmedzilo množstvo aktivít a služieb pre občanov, jednou z nich bola aj služba pre dôchodcov a invalidných dôchodcov v našom meste vo forme varených obedov v školských jedálňach na troch základných školách v našom meste plus jedáleň SMM pri malometrážnych bytoch na Ulici obrancov mieru.

Kvôli hygienickým opatreniam sa v marci 2020 prestalo variť na základných školách nielen pre žiakov ale aj pre dôchodcov. Tí dôchodcovia, ktorí mohli, sa prehlásili a vyzdvihovali si obedy do obedárov v jedálni pri malometrážnych bytoch. Ale pre veľkú časť týchto dôchodcov to bolo nevýhodné, pretože to je príliš ďaleko a cesta pre staršieho alebo invalidného človeka nepripadala do úvahy, napríklad zo sídliska Straňany alebo Východ až k malometrážnym bytom. Tí, ktorí nemali niekoho, kto by im ten obed v obedári priniesol, tak zo dňa na deň boli obratí o istotu, na ktorú sa každý vyučovací deň spoliehali hlavne príbuzní týchto dôchodcov. Výška doplatku pre dôchodcu za obed sa pohybuje od 0,80 € do cca 3 €, záleží od výšky samotného dôchodku dôchodcu. Obedy dôchodcovia nemali zadarmo, riadne si platili čiastku schválenú vo Všeobecnom záväznom nariadení.

Od skončenia tohtoročnej Veľkej noci, 19.4.2022, sú na Slovensku uvoľnené všetky opatrenia spojené s koronavírusom. Školy opäť normálne fungujú a varia obedy pre žiakov. Preto je namieste, aby vedenie mesta opätovne a bezodkladne spustilo varenie obedov s dotáciou aj pre našich dôchodcov na tých školách, na ktorých varilo pred začiatkom pandémie. A to školské jedálne IV., V. a VII. základnej školy v Michalovciach.

Podľa odpovede na moju interpeláciu z februárového zastupiteľstva sa plánuje s opätovným spustením varenia obedov v školských jedálňach pre dôchodcov až od 1.septembra 2022.

Prečo až od vtedy?

Podľa informácii od samotných zamestnancov škôl nie je žiadny problém opäť nabehnúť na varenie obedov aj pre dôchodcov. Keďže sa v podstate jedná o navýšenie objednávok surovín, ktoré sa v prípade školských jedálni objednávajú dva tri dni dopredu, a preto by nemal byť problém navýšiť normatívy surovín a uvariť skoro na tých istých energetických nákladoch aj pre dôchodcov.

Dôchodcovia sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, preto by súčasné vedenie mesta malo ku každému seniorovi pristupovať s úctou a rešpektom, pretože všetkých mladých čaká to isté, staroba. Seniori počas produktívneho života pracovali a platili dane nielen štátu ale aj mestu, a preto si za svoj prínos pre spoločnosť a mesto zaslúžia na jeseň života aj nejaké služby navyše. A zabezpečiť obed so zľavou pre dôchodcov s nízkymi dôchodkami by malo byť od mesta základnou povinnosťou a nie benefitom. V rozpočte sú na to vyčlenené prostriedky, obmedzenia spojené s pandémiou sa skončili a jedine čo tomu chýba je realizácia z vašej strany.

Preto Vás  v mene týchto obyvateľov mesta Michaloviec prosím, aby sa opätovne zaviedli obedy s dotáciou pre dôchodcov v našom meste na spomínaných základných školách. Ďakujem.

Ing. Filip Kaľavský
Poslanec Mestského zastupiteľstva
obvod Straňany-SNP-IBV

zdroj: TASR

Toto bola moja otvorená žiadosť primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Zahorčákovi k tejto téme.

Podľa informácii Sociálneho odboru mesta Michalovce, dôchodcov, ktorí si nosili obedy v obedároch z týchto troch školských jedálni bolo približne 260 z celkového počtu 816 stravníkov na konci roku 2019. Číslo 816 zahŕňa všetkých stravníkov v Domove seniorov na Hollého ulici, v jedálni SMM pri malometrážnych bytoch na Ulici obrancov mieru a taktiež dôchodcov, ktorí si po obedy chodili s obedármi do troch školských jedálni. Po prepuknutí pandémie, prehlásenie obedov do jedálne pri malometrážnych bytoch využilo asi iba 100 obyvateľov. Pre 160 ľudí to prestalo byť výhodné, keďže neboli schopní si ísť takú diaľku po obed sami, resp. im ho nemal kto priniesť. Okrem rôznych obmedzení pri zdravotnej starostlivosti vo forme odkladajúcich sa vyšetrení a operácii, niektorí seniori v našom meste prišli aj o obed. Mestská hromadná doprava nie je prispôsobená na to, aby si mohli pohodlne nastúpiť a odviezť sa k jedálni pri malometrážnych bytoch a o cyklochodníkoch sa je tiež zbytočné baviť.

Podľa mojich zistení zo Záverečných účtov mesta a materiálov na Mestské zastupiteľstvo, mesto Michalovce na rok 2020 schválilo rozpočet na stravovanie dôchodcov v našom meste vo výške 90 000 €. To je celková dotácia na stravu pre dôchodcov v Michalovskom domove seniorov, Malometrážnych bytoch a taktiež dôchodcov bývajúcich vo svojich bytoch na sídliskách, ktorí si po obedy chodili do školských jedálni. Nakoniec sa zo schváleného rozpočtu kvôli pandémii vynaložilo na obedy len 53 400 €. Zvyšných 36 600 € sa presunulo do inej zložky rozpočtu na novembrovom zastupiteľstve v roku 2020. Na rok 2021 bol schválený rozpočet 70 000 €, k dnešnému dňu ešte nie je záverečný účet, aby sme vedeli koľko sa na obedy skutočne vynaložilo. Ale vzhľadom k tomu, že obmedzenia trvali aj v roku 2021, tak môžeme opäť počítať s úsporou na tejto položke, keďže ceny surovín v roku 2021 až tak ešte nerástli. Na rok 2022 je schválený rozpočet na tejto položke 75 000€. To znamená, že predbežne schválený rozpočet na tejto položke by mal stačiť na to, aby sme sa postupne vrátili k stavu na začiatku marca 2020. Ak bude potrebné v priebehu roka navýšiť rozpočet na tejto položke z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií a surovín, tak si treba spomenúť na prebytok za rok 2020, ktorý skončil v rozpočte na inej položke.

Tabuľka  č.1

RokPočet stravníkovSchválený rozpočetSkutočné náklady
201873092 000 €83 562 €
201981692 000 €89 008 €
202075390 000 €53 400 €
2021*?70 000 €?

Zdroj: Záverečný účet Mesta Michalovce 2018, 2019, 2020. *2021 ešte nie je k dispozícii.

V rámci tejto tabuľky je zaujímavosťou že v roku 2019 boli náklady na 816 stravníkov 89 tisíc eur a o rok neskôr pri 753 stravníkoch to bolo už len 53 tisíc eur.

Pri bližšom skúmaní a pohľade na tému obedov mi pripadá úplne normálne, že mesto Michalovce poskytuje obedy a prispieva na ne dôchodcom s nízkymi dôchodkami. V rámci svojho rozpočtu a služieb pre obyvateľov by to mala byť povinnosť, zabezpečiť teplé jedlo s dotáciou pre tých Michalovčanov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo sú inak znevýhodnení. Všetci sme súčasťou komunity. V tejto oblasti by sa dalo urobiť viac, napríklad to, že samotní dôchodcovia si nebudú musieť brať obedy do obedárov, ale budú sa môcť najesť priamo spoločne v školských jedálňach. Je to o diskusii a hľadaní spôsobov.

Verím, že bude opäť zavedené varenie obedov pre dôchodcov na spomínaných základných školách, vedenie mesta o tom bude informovať Michalovčanov prostredníctvom svojich informačných kanálov a taktiež sa zvýši celkový počet stravníkov na našich školách. No uvidíme. Čas ukáže.

Tabuľka č.2 Výšky doplatkov za obedy pre dôchodcov

Výška príjmu jednotlivcaVýška úhrady občana na 1 obed v €Výška úhrady občana na 1 diabetický obed v €
Do 300 €0,800,80
Od 301 do 450 €1,501,50
Od 451 do 550 €22
Nad 550 €Hradí plnú výšku obedaHradí plnú výšku obeda

Zdroj: VZN, Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku…, 2015

Ing. Filip Kaľavský

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.